20060707 : in RELAY – Taku Unami & Mattin day 1


Theater Yea & setup


Sales CD


Mattin (Laptop)


Jin Sangtae (Laptop, Barcode reader)


Mattin & Jin Sangtae


Taku Unami (Laptop) + Ryu Hankil (Analog clock)


audience


Choi Joonyong (CDP) + Hong Chulki (Turntable + Speaker)


Mattin + Taku Unami duo